Клонидинско – налтрексонска детоксикација

Овој вид на детоксикација од хероин овозможува надминување на апстиненцијалните кризи за три до пет дена.

Не се дозволени коментари.