Категорија: Поткожни блокатори

Алкохол

Поткожно вградување на алкохолен блокатор (Disulfiram, Naltrexone): Дисулфирамот го прекинува метаболизмот на алкохолот. Со тоа во организмот се натрупува отровна супстанца. Во случај да се обиде клентот да [..]

Поткожни блокатори

Опијати

Поткожно вградување на опијатен антагонист Во П.З.У. ЕВРОМЕДИКА од 2005 година се употребува опијатен антагонист, Naltrexone, во Pellet облик, за поткожно вградување. Препаратите кои се вградуваат се со [..]

Поткожни блокатори