Opijati

Супституциона терапија

Share on Facebook
Tweet
Супституционен третман на одржување и детоксицирање Третманот со супституциона терапија (метадон, бупренорфин) се практикува во П.З.У. Евромедика од Март 2004 година.Целта на оваа детоксикација е да се ублажат кризите каj луѓе:кои се мотивирани, но имаат остри апстиненцијални кризи;...
Прочитај повеќе......

Третман на психолошка зависност

Share on Facebook
Tweet
Најдубиозниот и најдолготрајниот третман на зависности е во разрешување на психолошката зависност. Во Евромедика третманот се одвива психијатриски со медикаменти и психо – социо тераписки. Работиме тимски. Тимот е составен од психијатар, социјален работник и медицинска сестра. Третманот е ...
Прочитај повеќе......

Опијатен блокатор

Share on Facebook
Tweet
Што по детоксикацијата?Детоксикацијата е вовед во третманот. Третманот се состои од повторно враќање во секојдневното живеење без конзумирање на било какви супстанции, кои ја алтерираат свеста, односно водење на трезвен живот, психолошка урамнотеженост и ресоцијализација. Во ординацијата Евромедика ...
Прочитај повеќе......

Опијати

Share on Facebook
Tweet
Хероин /Морфин/ Доминантен симптоми на интоксикација со овие дроги е еуфорија, која е пропратена со опуштање, релаксација на мускулите, исчезнува чувството на анксиозност и губиток на инхибициите. Состојбата на еуфорија се заменува со чувство на потиштеност, нерасположение, анксиозност и ...
Прочитај повеќе......