Овој вид на детоксикација од хероин овозможува надминување на апстиненцијалните кризи за три до пет дена.