Детоксикација со супститут

Оваа детоксикација се користи при поостри апстиненцијални кризи. Овозможува безбеден начин за почеток на третман од опијатна зависност.

Детоксикација

Не се дозволени коментари.