Категорија: Неврози,депресии и животни кризи

Неврози

Во секојдневната пракса во П.З.У. Евромедика најчесто се среќаваме со невротски пореметувања каде стравот е доминантен симптом: Панични пореметувања со агорафобија; Анксиозно – депресивни пореметувања; Фобични пореметувања; Опсесивно [..]

Неврози,депресии и животни кризи

Животни кризи

Животните кризи и реакциите на стрес може да бидат предизвикани од причинители од надвор и од нашата психичка внатрешност. Toa се промени во нашето секојднвно социјално миље кои [..]

Неврози,депресии и животни кризи

Депресија

Луѓето често го употребуваат терминот ,,депресивен сум” за да ја искажат моменталната потиштеност, загриженост и тага. Депресивното расположение е само еден феномен на депресијата. Тоа е ,,конгломерат” од [..]

Неврози,депресии и животни кризи