Категорија: Детоксикација

Клонидинско – налтрексонска детоксикација

Овој вид на детоксикација од хероин овозможува надминување на апстиненцијалните кризи за три до пет дена.

Детоксикација

Ултра брза опијатна детоксикација

Што е ултра брза опијатна детоксикација под седација? УБД е ефикасна метода за надминувањe на апстиненцијалната криза на опијатна зависност како дел од комплексниот третман. Ултра брза детоксикација [..]

Детоксикација

Детоксикација со супститут

Оваа детоксикација се користи при поостри апстиненцијални кризи. Овозможува безбеден начин за почеток на третман од опијатна зависност.

Детоксикација