Author Archives: admin

Алкохол

За многумина алкохолот е пријатен придружник на социјалните настани. Умереното конзумирање на алкохол не е штетно за повеќето возрасни лица. Но, голем е бројот на лица кои имаат [..]

Публикации

Анксиозност кај повозрасните

Секој од нас повремено доживува страв и анксиозност. Стравот е емоционален, психички и бихејвиорален одговор на јасно препознатлива надворешна закана (пр. при насилство, сообраќајна незгода и сл.). Анксиозноста [..]

Публикации

Кофеин,стрес и здравје

Кофеинот е супстанца која денес е мошне популарна и широко користена. Го има во кафето, некои други пијалоци и во мали количини во чоколадата. Постојат недоумици во однос [..]

Публикации

Неврози

Во секојдневната пракса во П.З.У. Евромедика најчесто се среќаваме со невротски пореметувања каде стравот е доминантен симптом: Панични пореметувања со агорафобија; Анксиозно – депресивни пореметувања; Фобични пореметувања; Опсесивно [..]

Неврози,депресии и животни кризи

Животни кризи

Животните кризи и реакциите на стрес може да бидат предизвикани од причинители од надвор и од нашата психичка внатрешност. Toa се промени во нашето секојднвно социјално миље кои [..]

Неврози,депресии и животни кризи

Депресија

Луѓето често го употребуваат терминот ,,депресивен сум” за да ја искажат моменталната потиштеност, загриженост и тага. Депресивното расположение е само еден феномен на депресијата. Тоа е ,,конгломерат” од [..]

Неврози,депресии и животни кризи

Алкохол

Поткожно вградување на алкохолен блокатор (Disulfiram, Naltrexone): Дисулфирамот го прекинува метаболизмот на алкохолот. Со тоа во организмот се натрупува отровна супстанца. Во случај да се обиде клентот да [..]

Поткожни блокатори

Опијати

Поткожно вградување на опијатен антагонист Во П.З.У. ЕВРОМЕДИКА од 2005 година се употребува опијатен антагонист, Naltrexone, во Pellet облик, за поткожно вградување. Препаратите кои се вградуваат се со [..]

Поткожни блокатори

Клонидинско – налтрексонска детоксикација

Овој вид на детоксикација од хероин овозможува надминување на апстиненцијалните кризи за три до пет дена.

Детоксикација

Ултра брза опијатна детоксикација

Што е ултра брза опијатна детоксикација под седација? УБД е ефикасна метода за надминувањe на апстиненцијалната криза на опијатна зависност како дел од комплексниот третман. Ултра брза детоксикација [..]

Детоксикација